Pahichan Nepal

मसंग आँखाको दृष्टि नभएपनि जीवन दृष्टि छ । ”,-ईच्छा के.सी

मसंग आँखाको दृष्टि नभएपनि जीवन दृष्टि छ । ”,-ईच्छा के.सी

Leave a Comment